Irlandzkie prawo spadkowe

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DR BARTOSZ KUCIA

zaprasza Państwa do współpracy

SPECJALIZACJA

KWALIFIKACJE

Radca prawny Bartosz Kucia jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Legitymuje się kilkunastoletnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawniczych dla Klientów indywidualnych i biznesowych z branży budowlanej, nieruchomości i nowych technologii.

 

Z dbałości o wysoką jakość usług stale poszerza kwalifikacje, które potwierdza publikacjami naukowymi oraz osiągniętymi stopniami doskonalenia. Współautor uznanego komentarza do Księgi IV Kodeksu cywilnego poświęconego prawu spadkowemu.

Amerykańskie prawo spadkowe

Publikacje naukowe

 

 • Legal nature of donation as gratuitous contract", [w:] "Limits of Harmonisation and Convergence. Dissimilarities within Similarities of Polish and German Contract Law", pod red. F. Zolla, M. Jagielskiej, E. Macierzyńskiej-Franaszczyk, E. Rott-Pietrzyk, G. Żmija, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 337-353

 

 • „Between a loan and a donation - dilemmas over classification", [w:] "Limits of Harmonisation and Convergence. Dissimilarities within Similarities of Polish and German Contract Law", pod red. F. Zolla, M. Jagielskiej, E. Macierzyńskiej-Franaszczyk, E. Rott-Pietrzyk, G. Żmija, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 355-377

 

 • „Testament elektroniczny - aktualne tendencje w wybranych systemach prawnych", [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi", pod red. M. Pazdana, M. Jagielskiej, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunara, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 1177-1192

 

 • „Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego", [w:] „Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle", pod red. M. Frasa, P. Ślęzaka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 219-228

 

 • „Forma testamentu w systemach common law”, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 278

 

 • „Ograniczenia swobody testowania ze względu na ochronę interesów osób bliskich. Uwagi na tle wybranych systemów common law”, [w:] „Prawne i ekonomiczne aspekty migracji”, pod red. M.Butrymowicz i P. Kroczka, Wyd. UPJP2, Kraków 2016, s. 85-128

 

 • „Dokumentowanie praw do spadku w prawie angielskim”, [w:] „Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego”, pod red. E. Rott-Pietrzyk i A. Strzebińczyk, Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2015, s. 7-29

 

 • „Skutki niedopełnienia wymagań dotyczących stwierdzenia treści testamentu ustnego (art. 952 § 2-3 k.c.)”, Transformacje Prawa Prywatnego 2013, nr 2, s. 7-30

 

 • „Przesłanka istnienia obawy rychłej śmierci spadkodawcy – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, Rejent 2012, nr specjalny, s. 87-110

 

 • „Forma testamentu w prawie amerykańskim”, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2012, z. 2, s. 419-527

 

 • „Forma testamentu w prawie amerykańskim", Prace Komisji Naukowych Pan O/Katowice 2011, z. 34-35, s. 31

 

 • „Przeniesienie gospodarstwa rolnego na zabezpieczenie”, Rejent 2008, nr 11, s. 26-51

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego

dr Bartosz Kucia

ul. Porcelanowa 19, bud. A, lok. 13

40-246 Katowice

 

mail: bartosz.kucia@krpbk.pl

tel.: +48 660 224 328

 

REGON: 362098300

NIP: 6452443584

© 2016, Kancelaria Radcy Prawnego dr Bartosz Kucia

Wykształcenie

 

 • magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ukończone z wynikiem celującym (2008 r.), nagroda im. Prof. Waleriana Pańki dla najlepszego absolwenta w roku 2007/8

 

 • stypendysta Programme in European Private Law for Postgraduates (2010/11 r.)

 

 • wpis na listę radców prawnych, po ukończeniu aplikacji radcowskiej i złożeniu egzaminu (2013 r.)

 

 • doktor nauk prawnych, rozprawa pt. "Forma testamentu w systemach common law" - summa cum laude (2013 r.)

Angielskie prawo spadkowe

PRAWO SPADKOWE

przykładowo:

 

 • doradztwo prawne przy sporządzaniu testamentów przedsiębiorców i osób prywatnych

 

 • sprawy o stwierdzenie praw do spadku

 

 • sprawy o niegodność dziedziczenia i wyłączenie małżonka od dziedziczenia

 

 • sprawy o zachowek

 

 • sprawy o dział spadku w drodze umowy i w postępowaniu sądowym

 

 • reprezentacja przed sądami polskimi w sprawach spadkowych z udziałem prawa angielskiego, irlandzkiego, szkockiego, australijskiego, amerykańskiego, kanadyjskiego itp.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

przykładowo:

 

 • pomoc prawna przy sporządzaniu umów dotyczących nieruchomości (sprzedaży, darowizny, dożywocia itp.)

 

 • sprawy o zasiedzenie

 

 • sprawy o umowne i sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości

 

 • sprawy o ochronę własności i posiadania nieruchomości

 

 • służebności gruntowe, osobiste, przesyłowe

 

 • urządzenia przesyłowe

 

 • ustalenie i uaktualnienie stanu prawnego nieruchomości

do góry

do góry

do góry

specjalizacja

kwalifikacje

kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego

dr Bartosz Kucia

ul. Porcelanowa 19, lok. 13

40-246 Katowice

 

mail: bartosz.kucia@krpbk.pl

tel.: +48 660 224 328

REGON: 362098300

NIP: 6452443584

specjalizacja

kwalifikacje

kontakt

specjalizacja

kwalifikacje

kontakt

 

 

Uprzejmie informujemy, że nie wysyłamy e-maili z prośbą o zapłatę faktury

(uprzedzamy przed wirusem internetowym bezprawnie wykorzystującym dane adresowe).