Irlandzkie prawo spadkowe

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DR BARTOSZ KUCIA

zaprasza Państwa do współpracy

SPECJALIZACJA

KWALIFIKACJE

Radca prawny Bartosz Kucia jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Legitymuje się dziesięcioletnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawniczych na rzecz Klientów prywatnych i biznesowych z branży budowlanej i nieruchomości. Z dbałości o wysoką jakość usług stale poszerza swoje kwalifikacje, które potwierdza osiągniętymi stopniami doskonalenia i publikacjami naukowymi w uznanych wydawnictwach prawniczych.

Amerykańskie prawo spadkowe

Publikacje naukowe

 

 • „Forma testamentu w systemach common law”, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 278

 

 • „Ograniczenia swobody testowania ze względu na ochronę interesów osób bliskich. Uwagi na tle wybranych systemów common law”, [w:] „Prawne i ekonomiczne aspekty migracji”, pod red. M.Butrymowicz i P. Kroczka, Wyd. UPJP2, Kraków 2016, s. 85-128

 

 • „Dokumentowanie praw do spadku w prawie angielskim”, [w:] „Akty poświadczenia dziedziczenia na tle harmonizacji prawa prywatnego”, pod red. E. Rott-Pietrzyk i A. Strzebińczyk, Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2015, s. 7-29

 

 • „Skutki niedopełnienia wymagań dotyczących stwierdzenia treści testamentu ustnego (art. 952 § 2-3 k.c.)”, Transformacje Prawa Prywatnego 2013, nr 2, s. 7-30

 

 • „Przesłanka istnienia obawy rychłej śmierci spadkodawcy – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, Rejent 2012, nr specjalny, s. 87-110

 

 • „Forma testamentu w prawie amerykańskim”, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2012, z. 2, s. 419-527

 

 • „Forma testamentu w prawie amerykańskim", Prace Komisji Naukowych Pan O/Katowice 2011, z. 34-35, s. 31

 

 • „Przeniesienie gospodarstwa rolnego na zabezpieczenie”, Rejent 2008, nr 11, s. 26-51

KONTAKT

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękuję.
Proszę o wypełnienie wszystkich pól.

Kancelaria Radcy Prawnego

dr Bartosz Kucia

ul. Stefana Batorego 48/206

41-506 Chorzów

 

mail: bartosz.kucia@krpbk.pl

tel.: +48 660 224 328

 

twitter

facebook

 

REGON: 362098300

NIP: 6452443584

© 2016, Kancelaria Radcy Prawnego dr Bartosz Kucia

Wykształcenie

 

 • magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ukończone z wynikiem celującym (2008 r.), nagroda im. Prof. Waleriana Pańki dla najlepszego absolwenta w roku 2007/8

 

 • stypendysta Programme in European Private Law for Postgraduates (2010/11 r.)

 

 • wpis na listę radców prawnych, po ukończeniu aplikacji radcowskiej i złożeniu egzaminu (2013 r.)

 

 • doktor nauk prawnych, rozprawa pt. "Forma testamentu w systemach common law" - summa cum laude (2013 r.)

Angielskie prawo spadkowe

PRAWO SPADKOWE

przykładowo:

 

 • doradztwo prawne przy sporządzaniu testamentów przedsiębiorców i osób prywatnych

 

 • sprawy o stwierdzenie praw do spadku

 

 • sprawy o niegodność dziedziczenia i wyłączenie małżonka od dziedziczenia

 

 • sprawy o zachowek

 

 • sprawy o dział spadku w drodze umowy i w postępowaniu sądowym

 

 • reprezentacja przed sądami polskimi w sprawach spadkowych z udziałem prawa angielskiego, irlandzkiego, szkockiego, australijskiego, amerykańskiego, kanadyjskiego itp.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

przykładowo:

 

 • pomoc prawna przy sporządzaniu umów dotyczących nieruchomości (sprzedaży, darowizny, dożywocia itp.)

 

 • sprawy o zasiedzenie

 

 • sprawy o umowne i sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości

 

 • sprawy o ochronę własności i posiadania nieruchomości

 

 • służebności gruntowe, osobiste, przesyłowe

 

 • urządzenia przesyłowe

 

 • ustalenie i uaktualnienie stanu prawnego nieruchomości

do góry
do góry
do góry
do góry
do góry
do góry
specjalizacja
specjalizacja
kwalifikacje
kwalifikacje
kontakt
kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego

dr Bartosz Kucia

ul. Stefana Batorego 48/206

41-506 Chorzów

 

REGON: 362098300

NIP: 6452443584

mail: bartosz.kucia@krpbk.pl

 

tel.: +48 660 224 328

 

twitter

facebook

specjalizacja
specjalizacja
kwalifikacje
kwalifikacje
kontakt
kontakt
specjalizacja
specjalizacja
kwalifikacje
kwalifikacje
kontakt
kontakt